We Garage: Reinventando el alquiler de plazas de garaje.

We Garage: Reinventando el alquiler de plazas de garaje.

We Garage: Reinventando el alquiler en las plazas de garaje.

We Garage es una startup de ámbito internacional que se enmarca en el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible de aplicación en las principales ciudades españolas y la monetización de activos privados (parkings) en horarios de no uso.

La propuesta de valor de We Garage

Se centra en la monetización de plazas de garaje a través de una aplicación móvil dónde los propietarios de plazas de parking pueden poner a disposición sus plazas de garaje en las horas de no uso (mientras el vehículo del propietario de la plaza no se encuentra en ella por hallarse éste trabajando, de fin de semana o de vacaciones) y gestionar directamente su disponibilidad.

Mediante la aplicación móvil, los conductores de la zona que busquen parking tendrán acceso a la oferta disponible y podrán realizar la reserva directamente y, a través de un asistente, llegar a la localización de la plaza de parking y tener acceso a ella gracias a un mecanismo de apertura automático (instalado en la puerta y que garantiza la comprobación de su identidad y la seguridad en el acceso a la zona de parking).

El pago se realiza a través de la aplicación móvil y es inmediato, hecho que permite que el propietario de la plaza, desde el primer momento tenga disponible un euro por cada hora de reserva de su plaza. Desde We Garage se ocupan de que la oferta sea la más amplia posible en la zona, a través de campañas de promoción y comunicación, con diferentes iniciativas para su captación.

Los propietarios que pongan a disposición su plaza de garaje pueden obtener hasta 240 euros mensuales. Los propietarios de las plazas de parking también podrán usar la plataforma para gestionar sus reservas en otros parkings diferentes al suyo y así poder disfrutar de condiciones especiales en el servicio.

We Garage quiere contribuir con la economía colaborativa y facilitar la gestión de las economías domésticas de las Comunidades de Propietarios, incrementando sus ingresos a través de la monetización de las plazas de parking por parte de sus propietarios.

Si usted es propietario de una plaza de garaje en un parking administrado por Finques Chicote y está interesado en alquilarla por horas desde la aplicación móvil We Garage, póngase en contacto con nosotros para conocer si su parking tiene firmado convenio de colaboración con WeGarage, y en caso de no haberlo le indicaremos como se puede acoger a él.

FUENTE: We Garage
http://www.wegarage.com

También te puede interesar

Establiments Turístics

Establiments Turístics

 

La Generalitat regularà la llar compartida amb l’Economia Col·laborativa

La Generalitat regularà la llar compartida amb l’Economia Col·laborativa

La Generalitat obre la porta al lloguer de la vivenda habitual per dies.

El Govern català va aprovar recentment l’informe de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa, un document que ha d’establir les bases de l’adaptació normativa a noves pràctiques de negoci d’empreses com AirBNB i Uber. Segons aquest informe, en matèria de turisme el model pel qual aposta la Generalitat permetria que els particulars puguin «compartir la vivenda habitual» amb la creació d’una figura normativa diferent de la vivenda turística.

L’informe, que aborda l’encaix de l’economia col·laborativa en l’entorn actual i és un primer pas perquè la Generalitat dissenyi un «marc estable» per a aquestes pràctiques, descriu l’economia col·laborativa com un concepte paraigua que engloba totes aquelles noves realitats empresarials i socials sorgides per la irrupció de la tecnologia digital i les plataformes tecnològiques. En aquestes, els ciutadans poden oferir o intercanviar serveis o recursos infrautilitzats mitjançant una plataforma o comunitat d’usuaris, que connecta oferta i demanda.

A partir d’aquesta definició, el document presenta «diferents mesures i accions per possibilitar l’expansió d’aquestes noves modalitats de prestació de serveis i, al mateix temps, garantir la seva convivència amb altres modalitats ja existents dins de cada sector». Un dels debats més urgents en què es posiciona l’informe (elaborat a partir de les opinions de conselleries, experts i empreses i les aportacions de ciutadans) és en el del turisme, en concret sobre el lloguer d’habitacions o propietats per particulars.

L’informe defensa la figura de la «llar compartida».

Segons el text, s’ha de «definir, via normativa, la modalitat de llar compartida com una oferta turística no professional» consistent en la compartició de la vivenda principal (domicili habitual i permanent) per períodes «de curta durada» però «sense un màxim de dies a l’any».

Això obre la porta perquè qualsevol particular pugui llogar legalment la seva vivenda habitual. Això sí, per permetre-ho es crearà un títol específic de «llar compartida», diferent del de les vivendes turístiques, que requerirà que el propietari estigui empadronat en aquella vivenda. L’informe de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa analitza una qüestió bàsica: qui i com ha de pagar impostos. A més de reclamar que s’ha de «vetllar perquè les plataformes digitals que operen a Catalunya tributin en funció dels beneficis obtinguts en aquest territori», defineix algunes mesures per facilitar la recaptació dels impostos que hauran de pagar els particulars per l’ús d’eines tecnològiques d’economia col·laborativa.

En aquest cas, per exemple, es defineix el «ciutadà agent productor» i es reclama la creació d’una guia que informi els ciutadans que «obtenen ingressos mitjançant una plataforma de béns». L’objectiu és que sàpiguen com tributar «aquestes rendes ocasionals» segons el concepte de l’IRPF corresponent, així com si han d’aplicar l’IVA o no, compti amb cèdula d’habitabilitat i amb un nombre limitat de places. A més, s’haurà de presentar una declaració responsable per ser inscrites en un registre oficial.

No obstant, la proposta del Govern català deixa marge perquè els ajuntaments hi tinguin l’última paraula: s’establirà com a norma general un marc mínim, i es permetrà que els ajuntaments «puguin adaptar l’activitat de la llar compartida a la seva realitat territorial». En matèria de transport, l’informe aposta per promoure el transport compartit (carsharing, carpooling). Així, advoca per incloure «nous models de mobilitat compartida» en la llei del 2003 sobre mobilitat i «regular el transport particular» de manera que «s’estableixin condicions objectives favorables per al desenvolupament de la mobilitat compartida».

Planteja també modificar «la normativa de transport en vehicles lleugers» per «incorporar les millores que propiciïn les plataformes tecnològiques al servei públic», però no entra en matèria sobre què passarà amb plataformes com Uber. Això sí, l’informe manté que el sector del taxi ha d’incorporar novetats: «incloure mecanismes de taxi compartit» i «un sistema tarifari més senzill».

Per últim, el text aposta per «l’aprovació d’un codi de bones pràctiques i la firma d’acords de col·laboració amb diferents plataformes».

FONT: El Periodico
http://www.elperiodico.cat/ca/economia/20170905/generalitat-economia-collaborativa-informe-6265527

También te puede interesar

Casas sostenibles

casas sostenibles