Pisos Vacíos

Pisos Vacíos

Pisos Vacíos

El Supremo confirma la nulidad de la tasa a los pisos vacíos.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad de la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2016 para grabar a los pisos que lleven más de dos años Vacíos. Así ratifica una Decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya invalidó la medida adoptada por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau porque entendía que invadía competencias que corresponden a la Generalitat.

El Consistorio recurrió contra la sentencia delTSJC que había anulado la tasa municipal para las Viviendas desocupadas y había dado la razón a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que había impugnado la iniciativa. En ESTA Sentencia, ahora revalidada por el Tribunal Supremo, el TSJC concluye que el Ayuntamiento no puede imponer una tasa sobre pisos desocupados porque es la Generalitat quien tiene Competencias Exclusivas en la materia, como establece l’Estatut de Catalunya, y los consistorios solamente los pueden ejercer en relación con la vivienda pública y protegida.

Pisos vacíos

El Supremo rechaza el argumento del Ayuntamiento según el cual la anulación de la tasa supone la infracción de artículos de la Ley reguladora de las haciendas locales y de la Carta Municipal. En su opinión, la regulación de los Impuestos locales se hace a través de las ordenanzas fiscales, que disponen de un buen margen pero que no pueden “Dejar sin Efecto el Cumplimiento de lo que establece la Ley sobre los elementos Esenciales de cada tributo” .

La tasa, contra la que también ha recurrido la Asociación Española de la Banca, preveía multar con 633 euros a los Propietarios de pisos que hubieran Estado declarados de uso anómalo porque hiciera más de dos meses que estaban desocupados injustificadamente, y con 266 euros más por cada requerimiento por no haber atendido la orden municipal de cese de la situación.

 

FUENTE: La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com

Si te ha gustado esta publicación sobre “El Supremo confirma la nulidad de la tasa a los pisos vacíos”, también te puede interesar

Consorci de l’habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

Consorci de l’habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

Consorci de l’Habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

El 14 de juny s’ha publicat al DOGC núm. 7642 la convocatòria d’Ajudes a la rehabilitació dels elements comuns d’edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds d’iscripció a la convocatòria s’inicia el 15 de juny i finalitzarà el 30 de novembre de 2018 (es podrà tancar el termini d’admissions en data anterior o posterior a l’establerta, en funció de les disponibilitats pressupostàries).

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 14.395.000 euros. (9.494.000 euros de l’Ajuntament + 3.000 euros de la Generalitat + 1.900.000 euros de remanent d’exercicis anteriors).

Aspectes diferenciadors d’altres convocatòries:

  • Se suprimeix l’ajuda per a la redacció de l’ITE i del Certificat d’Eficiència Energètica.
  • Segueixen essent documents necessaris per a la sol·licitud dels ajuts.
  • S’han modificat els imports de les subvencions i el topall de l’import subvencionable per edifici. També existeix un topall per a l’habitatge. Essent el màxim de la subvenció final el valor més restrictiu d’ambdós.
  • Es mantenen els ajuts de cohesió social (fins al 100%). A l’actual convocatòria s’ha incrementat fins a tres vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

En els edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran aquelles que acreditin que:

  • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de 5 anys de vigència.
  • Que el preu del lloguer està per sota del màxim previst dins del marge de l’Índex de referència de preus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • No siguin habitatges d’ús turístic.

En edificis que incloguin habitatges buits, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la seva inclusió en la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de 5 anys.

En edificis de propietat horitzontal la subvenció es reduirà proporcionalment al percentatge de despeses comunes de les afectades.

En edificis de propietat vertical, es denegarà la totalitat de la subvenció sol·licitada.

Facilitem document on es detallen els aspectes més rellevants de la convocatòria 2018. On es detalla la Convocatòria 2018 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

 

También te puede interesar

Ocupacions il·legals d’habitatges

ocupacions il·legals d'habitatges

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

Aprovada la Llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges.

La llei contra les ocupacions il·legals d’habitatges, la denominada “Llei antiocupacions” ha estat publicada al BOE núm. 142 de data 12 de juny  i entrarà en vigor el pròxim 2 de juliol, després de ser ratificada pel Senat.

Aquesta modificació legislativa pretén acabar amb el calvari judicial que han d’afrontar les persones que es troben per sorpresa amb el seu pis o habitatge ocupats. El litigi per expulsar per via judicial als intrusos, avui en dia, pot durar fins a dos anys o més. En canvi, amb aquesta reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil el desallotjament es podrà realitzar de forma inicial en el procediment, amb el caràcter de mesura cautelar.

Aquesta modificació només s’aplicarà en els casos en què els propietaris de l’immoble afectat siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques propietàries d’habitatges socials. L’exclusió de les persones jurídiques obeeix a la voluntat del legislatiu que entitats financeres, fons d’inversions o immobiliàries no puguin resultar afavorits amb aquesta reforma legal.

Si s’han identificat els ocupants, l’autoritat judicial donarà trasllat als serveis públics competents en matèria de política social per si procedís la seva actuació perquè en el termini de set dies puguin adoptar-se les mesures de protecció que en el seu cas sol·licitin i procedeixin.

L’efecte principal d’aquesta reforma processal civil, és que es pretén dotar al propietari d’una acció sumària que permeti la immediata recuperació de la plena possessió de l’habitatge, encara que es desconegui la identitat dels ocupants, previ requeriment judicial perquè aquests aportin en el termini de cinc dies el títol legal que justifiqui la seva possessió; en cas contrari, el Tribunal ordenarà de forma immediata el lliurament de l’habitatge al titular demandant i contra aquesta resolució no hi ha possibilitat de recurs.

També cal mencionar que amb aquesta reforma es constata que són les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, a les que correspon garantir les polítiques públiques en matèria d’habitatge conforme a allò que es preveu en l’article 47 de la CE. Preservant-se, també, el dret a la propietat privada de l’art. 33 CE.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Los pisos de segunda mano suben un 10,4% en Barcelona

Los pisos de segunda mano suben un 10,4% en Barcelona

Los pisos de segunda mano suben un 10,4% en Barcelona

Vivir en Barcelona en un piso de segunda mano es un 10,4% más caro que en 2016. Según el último informe del portal Idealista, el precio de estas viviendas es de 4.298 euros el metro cuadrado. El barrio más caro es Diagonal Mar (Sant Martí) frente a Ciutat Meridiana (Nou Barris), que es el más barato de la capital catalana. El único barrio en el que bajan los precios es Provençals (Poblenou), en concreto, un 3,5%. En Girona, el coste de las viviendas usadas creció un 5,4%; en Lleida, un 9%, mientras que en Tarragona la subida se limitó al 1,1%.

La subida de los precios de las viviendas de segunda mano ha sido generalizada en todos los distritos de Barcelona, siendo Sants-Montjuïc el que registra un mayor crecimiento. Comprar un piso usado en esta zona cuesta 3.617 euros por metro cuadrado, un 24,9% más que en 2016. Sin embargo, debemos ir a Les Corts para localizar el distrito más caro de la ciudad. Allí el metro cuadrado asciende hasta los 5.207 euros. Le sigue Sant Gervasi Sarrià y el Eixample. En cambio, los distritos más baratos para vivir son Horta-Guinardó, Sant Andreu y Nou Barris, que con un precio de 2.220 euros el metro cuadrado es la zona más asequible de la ciudad.

Los pisos de segunda mano suben, ¿y por barrios?

En un análisis por barrios, Diagonal Mar es el más caro de Barcelona. Los propietarios piden 6.402 euros para vivir en alguno de sus pisos de segunda mano. Contrasta Ciutat Meridiana como el barrio más barato, con un coste de 1.498 euros. Para vivir en los céntricos barrios del Eixample hay que pagar 4.978 euros de media. En Gràcia cuesta 4.157 euros, y en Ciutat Vella, 4.584. La mayor subida la encontramos en El Poble-Sec y Parc de Montjuïc, con un incremento del 42%.

Los resultados en la compraventa de pisos no han cumplido con la expectativas de la empresa Idealista.

Así lo analiza su jefe de estudios, Fernando Encinar, para quien la crisis en Cataluña ha provocado una “ralentización” de su mercado inmobiliario que afectará “sin duda a la cuenta final de resultados” del mercado español.

El contexto político, no obstante, no ha evitado una subida en los pisos usados en Cataluña del 9,5%, aunque entre octubre y diciembre, los precios en la capital catalana han bajado un 1,2%. También ha bajado el coste del metro cuadrado en Provençals del Poblenou, el único barrio donde los pisos pierden valor de toda Barcelona en el conjunto del año, en concreto un 3,5%.

Precios por municipios

El municipio donde se ha disparado más el precio con una subida del 28,6% es Sant Just Desvern (Barcelona). Vivir en la localidad cuesta 3.528 euros el metro cuadrado. En Esplugues de Llobregat, el precio de las viviendas usadas crecieron un 22,6%, y en Olesa de Montserrat, un 22%. En Centelles, sin embargo, los valores de los pisos cayeron un 12,6%. En otras grandes ciudades catalanas el precio también subió considerablemente. En Badalona lo hizo un 7,5%; en L’Hospitalet de Llobregat, un 12,9%, y en Sabadell el precio de los pisos usados se elevó un 11%.

Si usted está interesado en vender su vivienda, local o plaza de garaje, recuerde que Finques Chicote además de ser Administrador de Fincas y Agente de Seguros, también es Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API), por lo que nos podemos hacer cargo de la compraventa de su propiedad. Consúltenos sin compromiso para conocer las condiciones de venta.

FUENTE: El País
https://elpais.com/ccaa/2017/12/27/catalunya/1514399743_124312.html

También te puede interesar

El alquiler a largo plazo repunta

alquiler a largo plazo

 

Inmuebles de Barcelona

Inmuebles de Barcelona

El 96,4% de inmuebles se librarán en Barcelona de una subida del IBI

El 96,4% de los inmuebles de Barcelona se librarán de un aumento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) el año que viene a pesar de la revisión catastral que entrará en vigor el próximo 1 de enero. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha asegurado que ninguna vivienda con valor catastral inferior a 300.000 euros (alrededor de 600.000 euros de precio de mercado) se verá afectada por una subida.

A pesar de ello, como consecuencia de la revisión, la proporción de quienes mantendrán congelado su recibo del IBI bajará con respecto a la actualidad, ya que hoy es del 98%. El recibo medio de las 673.393 viviendas censadas pasará de 567 a 569 euros, un alza del 0,3%. En los pisos (propiedad horizontal) pasará de 478 a 477 euros, el 0,2% menos.

Los aumentos se concentrarán en zonas como el eje central, en el que se encuentran el Gòtic, Eixample o Sarrià, según los datos del Ayuntamiento. El mayor aumento se registrará en el barrio de Tres Torres, con un alza media de 43 euros anuales.

Los mayores descensos se producirán en los barrios de Vallvidrera y Les Planes, con un descenso medio de 119 euros; Baró de Viver, con 108 euros menos; y Vallbona, con 95 euros menos.

BAJADAS Y SUBIDAS

El incremento medio de los valores catastrales de los inmuebles de Barcelona será del 19% a lo largo de 10 años, que es inferior al aumento lineal del 21% que se produjo entre el 2014 y el 2015, para los 1,1 millones de inmuebles existentes en la ciudad. Como consecuencia de la revisión, el 47% de los inmuebles y el 24% de los residenciales bajarán de valor, ha explicado Pisarello, aunque eso no significa que paguen menos IBI.

El primer teniente de alcalde ha afirmado que el objetivo era adaptar los valores a los distintos cambios en el mercado desde la última revisión global, que se puso en marcha en el 2012 y un periodo en el que se vivió incluso el estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo ello demuestra, ha agregado Pisarello, que “el objetivo no era recaudatorio, con más pago por el IBI, sino de reequilibrar lo que paga cada ciudadano, porque hay quienes tributan más de lo que les corresponde”.

Pisarello ha comparado el alza gradual del 19% que se registrará en los inmuebles de Barcelona con el aumento de valores catastrales en Madrid, que en el 2011 fue del 74% a lo largo del periodo 2012-2021, así como la que se experimentó en la capital catalana en la anterior actualización global, que fue del 112%.

En el sector del comercio, el descenso será del 10,4% de media, y en dos tercios de los establecimientos de la ciudad, el recibo del IBI será inferior, ha explicado la concejal de Comercio y Mercados, Montserrat Ballarín.

Una de las novedades de los trabajos que realiza la dirección general del Catastro es que por primera vez se valoran de forma diferenciada los pisos de uso turístico respecto de los de uso residencial. Para casi todos los usos, siempre que no haya habido cambio de los mismos, el importe del IBI será inferior que el del 2017, especialmente en la industria, con un descenso del 47% o los aparcamientos, con el -12,9%.

VALORES MEDIOS EN LOS INMUEBLES DE BARCELONA

El objetivo de las revisiones catastrales generales de inmuebles de Barcelona es que estos valores administrativos se sitúen en torno a la mitad del precio de mercado. Según los datos de la ponencia de valores en Barcelona, esa proporción se distribuye de manera desigual por la ciudad. En algunas áreas, los valores catastrales se sitúan por debajo del 45% de los valores de mercado, mientras que en otras esta relación se sitúa por encima del 55%, e incluso del 60%.

La ponencia de valores tiene en cuenta desde la localización hasta las características del inmueble o la antigüedad, y sirve para determinar el valor catastral sobre el que luego se aplica el tipo de gravamen del IBI. Periódicamente, además, un mínimo de cinco años después de la última revisión catastral general, se realizan unas actualizaciones mediante coeficientes que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: El Periódico
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ibi-catastro-barcelona-recibo-6091324

También te puede interesar

Seminario pisos turísticos

Seminari Pisos Turístics