Cases modulars: pros i contres.

Cases modulars: pros i contres.

Cases modulars: pros i contres.

 

I si la teva nova casa és modular? Abans de decidir, analitza pros i contres.

L’edificació d’un habitatge fabricat en un taller i transportat en la seva ubicació definitiva competeix amb l’obra nova tradicional, però hi ha peculiaritats que és millor conèixer per endavant.

La reactivació del sector de la construcció, que al juliol va ostentar el creixement en permisos d’obra nova més consistent des de 2008, té un actor relativament nou en les anomenades cases modulars, és a dir, aquelles estructures i tancaments que es fabriquen per parts en un taller , per a ser transportades i acoblades posteriorment en el lloc escollit pel propietari. Segons dades del directori de professionals de la construcció Habitissimo, les edificacions modulars han passat d’unes 2.000 el 2015 a 7.000 el 2017, un valor absolut sens dubte residual comparat amb l’obra nova tradicional -ja que només entre agost de 2017 i juliol de 2018 es van visar 93.655 habitatges de nova planta-, però que suposa un increment del 250% en dos anys.

Davant de les innegables avantatges d’aquest tipus d’habitatge, hi ha també traves, que el potencial usuari haurà de conèixer i avaluar abans de decantar-se per ell.

L’estalvi de diners i temps d’espera, i el disseny personalitzat, són les principals avantatges competitius de les cases modulars, segons l’opinió dels professionals que es dediquen a la seva fabricació i venda. “Els terminis de lliurament passen de 18 o 24 mesos de la construcció tradicional a aproximadament la meitat”, segons el gerent d’industrialització de Aedas Homes, el negoci, basat en la fabricació industrialitzada de residències li permet oferir habitatges unifamiliars adossats de 197 metres quadrats per 370.000 euros a Torrejón de Ardoz (Madrid), entre d’altres projectes.

En tractar-se d’un procés industrialitzat, el control de qualitat és major, així com la relació entre qualitat i preu. Les economies d’escala que es poden fer en la producció, llavors, són clau per entendre aquests avantatges.

Així com es diu que una casa no es construeix a partir de la teulada (o, potser, sí, en el cas dels habitatges modulars), de la mateixa manera, abans de decidir el disseny del seu futur domicili, el propietari haurà de tenir un terreny sobre el qual edificar-lo. Haurà de ser urbanitzable i, si és pla, el projecte serà més senzill i barat, encara que no ha d’haver problema per modificar-lo o adaptar l’habitatge a les seves característiques

En el cas de no haver-ho adquirit encara, el terreny es podria comprar a través d’un préstec al consum, que l’import màxim serà de 60.000 euros. Una hipoteca també és una opció, però és molt probable que amb ella no es pugui finançar més que el 50% o el 60% del valor de la compra del terreny, amb un termini d’amortització d’entre 10 i 15 anys.

El pas posterior és la subscripció d’un préstec hipotecari, anomenat autopromotor, per a la construcció de l’habitatge. Les cases modulars són hipotecables com qualsevol habitatge que s’hagi de construir. Obtenir una hipoteca si ja s’ha constituït una altra per a adquirir el terreny no és tan fàcil. En aquest cas, les entitats finançaran només el 60% del valor de l’immoble. A més, si poden canviar d’ubicació amb tan sols pujar-los a un camió, no podran considerar-se béns immobles. Per tant, els bancs només concediran un préstec al consum o una hipoteca sobre un altre bé com a garantia.

Per contra, si l’habitatge comptés amb fonamentació, accés a subministraments, llicència i projecte, rebria el mateix tractament que un bé immoble. La clau està en aquests elements, que són altres tantes condicions d’accés al Registre de la Propietat.

Però, si en l’habitatge de construcció tradicional es finança habitualment fins a un 80% de la taxació, com taxar una casa modular si l’edifici no s’ha construït encara? En aquest supòsit, per determinar el valor futur de la casa, “la companyia taxadora examinarà el projecte d’obra juntament amb el terreny. Per contra, quan l’habitatge modular pertany a una promotora immobiliària, com en el cas de Aedas Homes, el futur propietari podrà sol·licitar una hipoteca normal i corrent. Les condicions són les mateixes que en qualsevol promoció d’obra nova.

Com passa en qualsevol tipus de construcció, el client haurà de comptar també amb la llicència urbanística i d’obra, un permís atorgat per l’Ajuntament en què s’ubicarà el immoble. El seu cost ronda el 2% del valor del terreny. Altres llicències complementàries poden ser demandades per les administracions locals.

Un cop construïda la casa, caldrà sol·licitar la cèdula d’habitabilitat, el preu és l’1% del cost de l’habitatge, així com l’alta de tots els subministraments. La majoria de les empreses del sector s’encarreguen de preparar tota la documentació necessària per a presentar als ajuntaments i, d’aquesta manera, legalitzar l’habitatge.

Tampoc caldrà oblidar-se del segur de llar. En aquest tipus d’habitatge cal prestar atenció a la possible presència de materials combustibles, així com al fet que moltes instal·lacions corren per sota del forjat i les comeses estan enterrades, el que redueix l’eficàcia d’algunes assegurances.

Un altre element que cal tenir en compte és que, en venir la casa literalment muntada de fàbrica, moltes vegades no es trobaran reparadors independents i el client haurà de buscar al fabricant perquè li gestioni qualsevol incidència. “Això implica buscar un assegurador que estigui disposat a indemnitzar abans de la reparació. Tampoc haurà de posar pegues quan el seu client sol·liciti perit i indemnització i haurà de ser àgil en la gestió i el pagament.

 

FONT: El País

http://www.elpais.es

Si t’ha agradat la publicació de “Cases modulars: pros i contres”, també et pot interessar

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

Las ayudas a la compra y el alquiler se aprobarán con efectos retroactivos a enero

La aprobación del Plan de Vivienda entra en su recta final.

El Gobierno llevará esta medida al Consejo de Ministros en breve, para ayudar a la compra y el alguiler. Los planes de Fomento pasaban por aprobar este programa en enero, pero finalmente ha retrasado su puesta en marcha para incluir «medidas de acuerdo con las comunidades autónomas» que permitan «agilizar la puesta en marcha de las ayudas».

Para evitar que este retraso afecte a los beneficiarios del programa, el Plan de Vivienda tendrá carácter retroactivo. Es decir, las ayudas podrán solicitarse con efectos al 1 de enero. Así lo anunció recientemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso de los Diputados donde añadió que se exigirá a las comunidades autónomas que cofinancien el 30% del programa, planteado en mayo de 2017.

Esta y otras cuestiones serán debatidas en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que según Fomento será convocada durante la primera quincena de marzo. Antes de ello el Plan de Vivienda deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, lo que deja a Fomento con un margen de un mes para presentar la medida.

Una vez esta pase el filtro de la Conferencia Sectorial, comenzarán a perfilarse acuerdos bilaterales entre las comunidades y el Gobierno, paso previo a la aplicación definitiva del proyecto. Ayer, el ministro de Fomento argumentó que toda la demora mostrada por el Ejecutivo hasta el momento La aprobación del Plan de Vivienda 2018-2021 se produce en un contexto de marcado crecimiento del sector inmobiliario.

Precisamente el martes se conoció que la compraventa de viviendas creció un 14,6% en 2017, registrando así el mayor incremento de la última década y acercándose a las 500.000 operaciones. A ello hay que sumar que los precios del alquiler acumulan ya varios años cosechando importantes alzas de precios en comunidades como Madrid, Barcelona o el País Vasco, lo que ha añadido valor a la vivienda como inversión.

El Plan de Vivienda recoge ayudas de hasta 10.800 euros para aquellos menores de 35 años que decidan adquirir un inmueble, siempre y cuando no tengan una vivienda en propiedad, su renta sea inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el inmueble vaya a constituir su residencia habitual.

Asimismo el Gobierno pretende contrarrestar la subida de precios que ha registrado el alquiler en España durante los últimos años. Para ello, establece financiar parte del arrendamiento a los jóvenes y a mayores de 65 años, que podrán recibir ayudas de hasta el 50% del importe del alquiler de un piso. Todo ello siempre y cuando la renta mensual sea inferior a 900 euros.

De igual forma, se amplía el límite de las rentas de alquiler hasta los 900 euros (desde los 600 anteriores) por el que los colectivos más desfavorecidos (hogares por debajo del triple del IPREM) podrán acceder a ayudas de hasta el 40% del alquiler. Las ayudas podrán extenderse durante un periodo de tres años.

FUENTE: ABC
http://www.abc.es/economia/abci-estas-ayudas-aquiler-y-compra-vivienda-gobierno-aprobara-menos-201802142048_noticia.html

También te puede interesar

Alquileres turísticos que se escapan al control

alquileres turísticos

¿Cómo comprarás tu casa dentro de una década?

¿Cómo comprarás tu casa dentro de una década?

¿Cómo comprarás tu casa dentro de una década?

Incluso en la compra de una vivienda, las nuevas tecnologías están modificando los hábitos de consumo de forma drástica. Big Data, realidad virtual, drones y beacons son las tendencias que reinarán en la compra-venta de activos durante la próxima década.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha marcado un antes y un después en los hábitos de consumo de los usuarios del siglo XXI. El paradigma digital se ha hecho con el poder y según la tendencia actual, los consumidores son cada vez más asiduos a realizar las compras por la red. Para hacer posible esta realidad, los modelos de negocio han cambiado y consecuentemente las empresas se han ido sumando, de manera progresiva, al carro de la transformación digital.

Gracias a la creciente e imparable innovación en el e-commerce y la logística, los usuarios pueden comprar cualquier bien material desde el sofá de casa. Y no sólo eso, también pueden solucionar trámites burocráticos, realizar operaciones bancarias e incluso ir al médico “virtual”.

Recientemente, esta realidad “digital” se ha expandido al sector inmobiliario, dando lugar al proptech.

Un sector que hace posible la compra y la venta de activos apoyándose principalmente en el desarrollo de la tecnología e innovación en la gestión de propiedades.

V, una de las empresas que lidera el ecosistema del sector proptech en materia de venta de inmuebles, ha detectado cómo el desarrollo de la tecnología y la incorporación de las innovaciones digitales, están suponiendo un cambio en la compra de activos. Una práctica que pretende dar un giro de 360º de aquí a una década, incluyendo avances como:

. Big Data: Gracias a los datos recogidos a partir de históricos “online”, se podrá crear un perfil psicográfico del estilo del comprador. El objetivo es el de filtrar los gustos de los usuarios, para poder presentarles la casa de sus sueños, según sus intereses previamente reconocidos.

. Realidad Virtual: Utilizar cámaras 3D y 360º para que los usuarios puedan hacer una visita virtual y multisensorial del inmueble sin tener que salir de casa. Otra de las ventajas es el desarrollo de la decoración virtual, donde los futuros compradores pueden ver las habitaciones decoradas a su gusto personal; con el futuro mobiliario, la pintura y suelos deseados.

. Drones: Una forma original de ver las propiedades expuestas para venta. Los drones son perfectos para ver los exteriores de una casa. Además, se podrá hacer un examen exhaustivo de los niveles de ruido, gracias al control remoto de estas herramientas.

. Beacons: Con el objetivo de agilizar la venta de activos, esta es otra de las soluciones tecnológicas que modificarán las gestiones inmobiliarias en el futuro. Se trata de pequeños dispositivos conectados que mejoran la experiencia del cliente a la hora de visitar un inmueble, configurando el terminal para recibir cualquier tipo de información de interés en el smartphone, relacionada con el activo.

Está claro que la revolución de las tecnologías ha llegado pisando fuerte, apoderándose de sectores tan tradicionales como lo era el inmobiliario. Gracias al desarrollo de esta industria, los usuarios tendrán la oportunidad de realizar la compra de su futuro inmueble desde cualquier lugar. Estamos en una época donde los usuarios no quieren complicaciones y buscan la máxima comodidad a la hora de realizar una compra.

FUENTE: InmoDiario
http://www.inmodiario.com/187/25200/ano-como-compraras-casa-decada.html

También te puede interesar

Alquiler de habitaciones

alquiler de habitaciones