Recàrrega de vehicles elèctrics

Recàrrega de vehicles elèctrics

Recàrrega de vehicles elèctrics

Ajuts per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en comunitats de veïns.

El departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia, ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’impuls de la mobilitat sostenible, d’acord amb la Resolució EMC/1322/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a persones físiques (Programa MOVES).

Aquesta convocatòria inclou subvencions a l’adquisició de vehicles elèctrics i a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres. Els ciutadans poden sol·licitar les ajudes que formen part del Pla MOVES, des del dimarts 21 de maig.

Els quatre àmbits d’actuació són:

  • Adquisició de vehicles d’energies alternatives
  • La implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques
  • La implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina d’empreses i
  • La implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Aquesta darrera és la que inclou, entre d’altres, subvencionar les preinstal·lacions d’infraestructures de recàrrega de les comunitats de propietaris en aparcaments privats.

En relació a la Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: se subvencionarà la implantació d’infraestructura de recàrrega de tot tipus (vinculada o domèstica, convencional, semiràpida i ràpida) tant per a particulars com per a empreses i administracions.

L’objectiu d’aquesta línia és impulsar el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics que contribueixi a la implantació del vehicle elèctric a Catalunya.

Per això, els ajuts cobriran fins al 40% de la despesa en equips de recàrrega i obra civil associada (incloent-hi permisos, enginyeria i senyalització), amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari.

En aquest enllaç es poden consultar els requisits i condicions que han de complir els titulars de les instal·lacions (entre ells hi ha incloses les comunitats de propietaris).

Quantia:

Està previst un ajut de fins al 40% del cost de la infraestructura (preinstal·lació comunitària); més concretament un ajut del 30% per a les empreses privades i del 40% per la resta de beneficiaris. Cal tenir en compte en aquest cas que tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3 (tipus de comunicació que hi ha entre el vehicle i el punt de recàrrega) i disposar d’un connector tipus “Mennekes” de corrent alterna.

En el cas d’aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, és actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que inclogui una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament, tal com es descriu en l’apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Les subvencions, s’han de sol·licitar (de forma prèvia a l’execució de la instal·lació) directament a la web de l’ICAEN (tramitar ajuts).

Termini de sol·licituds:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Termini d’execució:

12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut. La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 6 mesos a comptar des de la sol·licitud.

Com és habitual, es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud i fins a l’esgotament de la provisió.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Recàrrega de vehicles elèctrics”, també et pot interessar

Cotxes elèctrics en comunitats

Cotxes elèctrics en comunitats

Cotxes elèctrics en comunitats

 

Conferència: Abordar una instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en comunitats.

 

El proper 5 de juny al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona, tindrà lloc la conferència “Solucions per abordar una instal·lació i gestió de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en comunitats” que abordarà el marc legal a Catalunya, estacions de càrrega, instal·lació en comunitats de veïns, entre altres questions d’interés.

Amb l’objectiu d’estar sempre actualitzats i al corrent de les novetats tècniques i legals que puguin afectar-ne els nostres clients i a les Comunitats de Propietaris que administrem, el personal del Departament de Comunitats de Finques Chicote al complet, té previst assistir a aquesta conferència.

 

cotxes elèctrics en comunitats

 

Programa de la conferència per a cotxes elèctrics en comunitats

  • Evolució del cotxe elèctric, tendències, mercat …
  • La teva comunitat està preparada? Estacions de càrrega EVBox i les seves característiques.
  • Com es gestiona el consum? Hey, la plataforma de gestió per a repartiment de consums, manteniment i suport tècnic de les estacions de recàrrega elèctrica.
  • Marc legal a Catalunya. (Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52).
  • Com abordar una instal·lació en una comunitat de veïns? Beneficis per a la comunitat per adaptar les seves instal·lacions i estar preparats per a un futur imminent.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Conferència: Abordar una instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics”, també et pot interessar

Coloms, risc per a la salut però també per als edificis.

Coloms, risc per a la salut però també per als edificis.

Coloms: risc per a la salut però també per als edificis.

 

La presència de coloms en els nostres edificis són un risc per a la nostra salut, però també per a les nostres cases …

 

Els excrements dels coloms

El excrement dels coloms al barrejar-se amb la pluja, l’aire i diversos contaminants ambientals, començan a deteriorar els materials de construcció, atès que afavoreixen el creixement de microflora que produeixen àcids i altres metabòlics que deterioren els materials.

Com a conseqüència d’aquesta activitat metabòlica, comença a haver-hi efectes indesitjables des del punt de vista estètic, ocasionant una desintegració progressiva dels materials, que amb el temps afecta a la integritat dels revestiments.

 

coloms

 

Els excrements de colom són corrosius per a la pintura i és convenient treure’ls el més aviat possible. La calor del sol, més fort en dates pròximes a l’estiu, s’estenen de manera microscòpica retenint part d’aquesta temperatura, i això perjudica la conservació de la pintura. Així mateix, el contacte de l’excrement amb el metall calent contribueix a l’evaporació del líquid.

Les dues situacions fan que la pintura es vagi adaptant a la textura de l’excrement conforme es va assecant. Dins de la necessitat de retirar-lo el més aviat possible i evitar que les aus tornin a embrutar.

 

Desenvolupament de fongs i bacteris

El excrement dels coloms contenen compostos químics com nitrats, sulfats i sulfits, que serveixen de mitjà de cultiu per al desenvolupament de fongs i bacteris capaços de crear condicions favorables per a microorganismes que poden viure sense oxigen (anaeròbiques), i aquests en entrar en acció deterioren la pintura, els aplanats i la pedra.

 

L’insistència de les aus, lluny de disminuir, s’incrementa, sobretot quan s’aprofiten de l’activitat humana (menjar, recer i temperatura). Val a dir que les mesures de control poblacional, mai són instantànies, igual que la reacció adversa dels materials deixen una empremta de futura degradació a curt, mitjà i llarg termini, allà on les aus han excretat, és per això que Finques Chicote recomana sempre als seus clients que es deixin assessorar per especialistes i que prenguin mesures de protecció en els punts claus de l’edifici. En cas contrari és molt probable que el procés d’envelliment i degradació acceleri en aquests punts.

 

És fonamental intervenir abans de l’època de cria, ja que d’aquesta manera s’impedeix que la població estable augmenti considerablement i es tradueixi en solucions més radicals.

 

Finques Chicote treballa amb empreses especialitzades en control de proliferació de coloms, les quals apliquen solucions que son sempre respectuoses amb les aus, el medi ambient i els elements de l’edificació, integrant-se en l’arquitectura de cada construcció.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Coloms: risc per a la salut però també per als edificis”, també et pot interessar

Convertir l’habitatge en una renda per a la jubilació.

Convertir l’habitatge en una renda per a la jubilació.

Convertir l’habitatge en una renda per a la jubilació.

L’augment imparable de l’esperança de vida i la baixa taxa de natalitat fan cada vegada més insostenible el model de pensions públiques. Tots els estudis (de l’OCDE, d’instituts d’investigació, d’universitats …) indiquen que a mig termini les pensions de jubilació hauran de ser inferiors a les actuals.

El desig arrelat dels espanyols per comprar casa pot ser una solució a aquest desafiament. Hi ha molt poc estalvi per completar la pensió de jubilació, però molt patrimoni immobiliari que podria ser utilitzat per generar rendes.

Existeixen diferents fórmules perquè un particular pugui aconseguir liquiditat a partir de les seves propietats immobiliàries. És a dir, convertir un actiu com un pis a una renda financera o vitalícia.

La hipoteca inversa, que es va crear fa 10 anys i ha tingut poc èxit comercial, és la fórmula més famosa, però hi ha altres opcions com les rendes vitalícies o la venda de la nua propietat.

 

1.- Hipoteca inversa pura:

Una persona de 75 anys és propietària d’un pis valorat en 200.000 euros, però necessita tenir una renda que completi la seva pensió de jubilació. Va al banc i demana un préstec de 100.000 euros. Com a garantia de devolució d’aquest capital, més els interessos, ofereix el seu propi habitatge.

Normalment, aquest préstec té una durada prefixada, tot i que també es pot establir amb una línia de crèdit de la qual es van disposant quantitats en funció de les necessitats.

Quan ha vençut el préstec, el client ha de tornar els diners de què ha anat disposant. Si no té liquiditat, haurà de vendre el seu habitatge. En cas de mort, els hereus es queden amb la propietat del pis, però han de tornar al banc les quantitats prestades.

En l’actualitat, les entitats financeres ofereixen entre un 50% i un 60% del valor de taxació de l’immoble. Una de les poques entitats que comercialitza a Espanya la hipoteca inversa és Optima Mayores, que compta amb un acord amb el banc portuguès BNI Europe per realitzar aquest tipus d’operacions.

 

2.- Hipoteca inversa amb renda vitalícia diferida:

La hipoteca inversa vitalícia és l’evolució natural de la hipoteca inversa convencional. En aquest producte financer, la necessitat de tornar el préstec en el cas que el client sobrevisqui més enllà del venciment queda solucionat, ja que la hipoteca inversa vitalícia només vencerà en el moment de la mort. Per tant, la persona pot seguir gaudint l’habitatge durant tota la seva vida.

En termes pràctics, es tracta de dos productes en un. D’una banda, el préstec ofert per una entitat financera amb la garantia de l’immoble. Per una altra, una assegurança en forma de renda vitalícia.

Quan aquesta és diferida, en els primers anys el particular percep una renda financera a càrrec del préstec i, quan aquesta s’acaba, es comença a cobrar la renda vitalícia amb una tributació molt favorable.

Així, una parella de 70 i 72 anys que demani una hipoteca inversa posant com a garantia una casa de 300.000 euros podria cobrar 215 euros al mes durant els primers 15 anys i després una renda vitalícia de 140 euros mensuals fins a la defunció de tots dos.

Pot semblar que els imports són baixos, però quan s’analitza des d’un punt de vista purament financer, sense afeccions, la hipoteca inversa amb renda vitalícia pot resultar una opció molt atractiva.

 

3.- Hipoteca inversa amb renda vitalícia immediata:

En el cas de la hipoteca inversa amb renda vitalícia immediata, el préstec hipotecari es dedica íntegrament a finançar la prima única d’una renda vitalícia assegurada. La renda aquí és immediata, en lloc de diferida com en l’apartat anterior, per la qual el client la comença a cobrar des del moment inicial.

Si el rendista sobreviu molts anys, seguirà cobrant aquesta renda durant tota la seva vida i gaudint de l’habitatge fins al moment de la mort. En canvi, si mor prematurament, hi haurà percebut molt poca renda vitalícia, però els seus hereus hauran de liquidar amb el banc tot el capital que aquest va prestar per constituir la renda.

En el cas de les pensions públiques, tothom assumeix que pot estar cotitzant tota la vida i després emmalaltir i morir sense haver cobrat tot just la seva pensió pública, però quan es pregunta per això mateix amb una renda vitalícia la gent és molt reticent, per ser una qüestió cultural.

 

4.- Habitatge pensió:

El dret civil espanyol permet vendre una casa però mantenir l’usdefruit. És el que s’anomena en termes jurídics vendre la nua propietat. El venedor percep l’import de l’operació i es quedarà a l’habitatge fins a la seva defunció. També podria llogar-la.

L’import que percebi dependrà molt de la seva edat. Si es tracta d’una persona amb edat avançada, rebrà un preu proper al valor de mercat. En canvi, si té 65 anys, el comprador li aplicarà una important rebaixa perquè no podrà disposar del pis fins al cap d’un llarg període. La venda de l’habitatge habitual per majors de 65 anys està exempta de l’IRPF. En concret el guany de capital obtinguda per la diferència entre preu de venda i el d’adquisició no suportarà cap tipus de tributació en concepte de renda.

Amb l’import de la venda el venedor pot, entre altres opcions, subscriure una assegurança de renda vitalícia que li asseguri una prestació periòdica fins al moment de la mort. Quan aquest es produeixi el dret d’usdefruit s’extingeix i es consolida la propietat plena. D’aquesta manera l’adquirent, que fins aquell moment només tenia un dret de propietat limitat, passa a tenir un dret ple.

La gran diferència amb la hipoteca inversa és que els hereus no tenen opció de quedar-se amb la propietat.

 

5.- Venda de l’habitatge:

Una altra opció amb què compta el propietari d’un immoble és vendre-ho per complet i convertir els diners rebuts en una renda vitalícia. Al deixar el seu habitatge haurà de buscar un altre lloc on allotjar-se (amb un familiar, en una residència de gent gran …). A canvi, el comprador li pagarà un preu de mercat (superior a la venda de la nua propietat). Amb aquest capital pot constituir una renda vitalícia més elevada.Tanto l’operació de venda d’immoble com la percepció de la renda tenen una tributació molt favorable.

El gran inconvenient d’aquesta fórmula de convertir l’habitatge en una renda per a la jubilació és que la persona no pot seguir habitant en el seu habitatge ni pot deixar-la en herència.

 

FONT: Cinco Días

https://cincodias.elpais.com

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Convertir l’habitatge en una renda per a la jubilació”, també et pot interessar

El lloguer de trasters: el nou negoci

El lloguer de trasters: el nou negoci

El lloguer de trasters: el nou negoci.

 

La compra i el lloguer d’un habitatge amb traster és gairebé un luxe. Quasi no hi ha oferta i fer-se amb un d’aquests espais tan socorreguts encareix el preu final de la transacció. Tan sols el 33% dels pisos en venda a Espanya té traster; al lloguer el percentatge baixa fins al 23%. A més, a Madrid i Barcelona la compra és entre un 15% i un 18% més cara si la casa inclou aquest espai, i el lloguer puja entre el 14% i el 20%. Si només es busca un traster, sense pis, la demanda a Espanya en l’últim any s’ha incrementat un 69%, mentre que l’oferta ha crescut un 31%.

El lloguer de trasters

El traster viu un boom. El dèficit està sent aprofitat per empreses que estan construint centres d’emmagatzematge. El sector del self storage (lloguer de trasters en anglès) s’ha convertit en pocs anys en un negoci pròsper que creix a un ritme de més del 15% anual. I ha deixat les enormes naus ubicades a les perifèries per instal·lar-se als centres urbans de les grans ciutats, en immobles que rehabiliten per atendre tota aquesta demanda que necessita tenir un traster molt més a prop de casa seva.

Espanya té 475 centres (fins a gener de 2019), un 60% més que fa tot just tres anys. En 2018 han sorgit 25 nous operadors, de manera que sumen 247. Les comunitats amb més oferta són Catalunya, Madrid, Andalusia i València, que aglutinen el 75%. Tan bé li va al sector, que Espanya és ja el tercer país d’Europa amb major nombre de centres, per darrere de Regne Unit i França.

La bombolla del lloguer i l’encariment dels pisos en venda beneficien a aquest negoci. Molta gent s’ha vist obligada a traslladar-se a pisos més petits i necessita una habitació extra per deixar els seus objectes. Com més compravendes i lloguers de cases més beneficia a aquest tipus d’empreses, perquè el negoci funciona quan la gent es canvia de pis: surt més econòmic llogar un traster que canviar de pis.

A més, moltes famílies van haver de fer forat quan van tornar els seus fills durant la crisi. Després hi ha els que fan reformes o es muden durant un temps a una altra ciutat o país; els que lloguen una habitació per AirBNB i necessiten buidar; estudiants … Sense oblidar les empreses i autònoms que els fan servir per emmagatzemar els seus estocs de productes o els seus documents.

Les instal·lacions solen comptar amb bona comunicació amb transport públic perquè els usuaris no hagin d’invertir massa temps en desplaçaments. Així i tot, els centres dels principals operadors disposen d’aparcament gratuït per a càrrega i descàrrega. Els clients tenen les seves pertinences disponibles en qualsevol moment mitjançant un codi d’accés. A més de la flexibilitat en temps i espai fisic, els centres estan vigilats i ofereixen un servei d’embalatge previ pagament.

El mercat dels trasters

El mercat dels trasters està molt atomitzat, ja que el 75% de les empreses disposen d’un únic centre. Bluespace és la firma líder amb 37 immobles. Va portar el model dels EUA a Espanya el 2002 i des de llavors s’ha instal·lat a Barcelona, Madrid i València i prepara noves obertures en les dues primeres ciutats.

El 50% dels seus clients fa un ús permanent; el 30% temporal, per un període d’uns quatre mesos (canvi de pis …), i el 20% restant són empreses i autònoms. Els seus trasters tenen d’un a 200 metres quadrats i els preus depenen de la ubicació, la mida i l’ocupació.

En canvi, el model de Necesito un Trastero (la segona empresa, amb 36 centres) és diferent: està present en més de 20 províncies amb centres petits franquiciats.

OhMyBox!, amb 4 instal·lacions, ofereix el lloguer de trasters a preus similars als dels seus competidors, però al centre de Barcelona.

I si a més d’emmagatzemar, recullen els estris i els tornen quan el client els necessita? És el que fa la start-up Box2box, fundada el 2018. És un model que persegueix revolucionar el mercat del traster clàssic, que implica tenir temps i ganes d’embalar i llogar una furgoneta.

El model de negoci porta a porta, que va néixer fa sis anys als Estats Units i dos a Europa, consisteix en guardar els mobles en una nau als afores de la ciutat. L’empresa fa el treball dur: desmuntar, embalar, transportar, col·locar a la nau i tornar. El client no té una clau per poder entrar quan vulgui; si necessita recuperar algun objecte ho demana a l’empresa i l’hi porten a casa en 24 hores. La firma té cinc naus a Madrid. Aquest nou servei complet és un 30% més barat que el d’un traster clàssic, asseguren des de la seva web.

El consell des de Finques Chicote, per a aquells que decideixin contractar un traster en aquest tipus d’empreses, és que a l’hora de la contractació s’informin bé sobre les mesures de seguretat disponibles, tant les contraincendis com les antirobatori, així com les cobertures en la seva pòlissa d’assegurança davant de danys, sense oblidar el preguntar sobre la flexibilitat horària per als accessos i tot allò que ens provoqui dubtes o inquietuds, perquè al cap ia la fi estem deixant en custòdia de tercers els nostres estris i possessions.

 

FONTS:

* Blue Space:

http://www.bluespace.es

* Necesito un Trastero:

https://www.necesitountrastero.es/

* Oh My Box!:

https://www.ohmybox.es

* El País:

http://www.elpais.es

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de “El lloguer de trasters: el nou negoci”, també et pot interessar